Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

"Moda na Seniora”

Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach klubu seniora a jeszcze nie są zapisane prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 , lub do Partnera projektu - Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej albo do Klubu Seniora w godzinach od 900 do 1800 w celu wypełnienia dokumentów.

Można korzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu

rehabilitacyjnego.

Telefony kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej – (83) 35-35-481

Partner – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej - (83) 35-35-011

Kierownik Klubu Seniora Małgorzata Karpińska – 572 445 633

AKTUALNOŚCI:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Utworzono dnia 04.05.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska informuje, że w dniu 4.05. 2022 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania GOPS.0320.KS.5.2022 r. dotyczącego dostawy produktów żywnościowych do Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej w związku z realizowanymi wyjazdami:

1. do kina w Białej Podlaskiej dla 30 osób - ilość realizowanych wyjazdów w terminie objętym ofertą 7 razy

2. na basen w Parczewie dla 20 osób - ilość realizowanych wyjazdów w terminie objętym ofertą 8 razy

wybrano najkorzystniejszą ofertę: Spółdzielnia „JEDNOŚĆ” w Komarówce Podlaskiej, 21-311 Komarówka Podlaska, ul. Ks. Jana Rudnickiego 5.

OGŁOSZENIE O KWALIFIKACJI BENEFICJENTÓW DO POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Utworzono dnia 07.04.2022

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w komarówce Podlaskiej informuje, że rozpoczyna się kwalifikacja beneficjentów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej...

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE O KWALIFIKACJI BENEFICJENTÓW DO POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 07.02.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania GOPS.0320.KS.2.2022 r. dotyczącego organizacja 6-dniowego (5 nocy) wyjazdu do Krakowa, Zakopanego i okolic dla Klubu Seniora   

w Komarówce Podlaskiej w latach 2022-2023  w dniu 4.01. 2022 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę Biuro Turystyczne POLTUR Kazimierz Puk, Plac Bartosza Głowackiego 36, 39-400 Tarnobrzeg.


 

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 01.02.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania GOPS.0320.KS.1.2022 r. dotyczącego usług transportowych dla Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej w latach 2022-2023  w dniu 1 stycznia 2022 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę P.P.H.U. Mazurek.

Zapytanie ofertowe - wycieczka

Utworzono dnia 27.01.2022

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze Zapytanie ofertowe numer sprawy: GOPS.0320.KS.2.2022

Zmawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

ul. Wojska Polskiego 13,

21-311 Komarówka Podlaska NIP 538-155-35-59

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie usługi transportowe na przewóz Seniorów z Projektu pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na:

Organizacja 6-dniowego (5 nocy) wyjazdu do Krakowa, Zakopanego i okolic

Zapytanie ofertowe - przewóz osób

Utworzono dnia 24.01.2022

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze Zapytanie ofertowe numer sprawy:

GOPS.0320.KS.1.20212 Zmawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

ul. Wojska Polskiego 13,

21-311 Komarówka Podlaska NIP 538-155-35-59

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie usługi transportowe na przewóz Seniorów z Projektu pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na:

Część 1 - 2 wyjazdy grupy 30 osobowej do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Część 2 - 7 wyjazdów grupy 30 osobowej, do kina w Białej Podlaskiej

Część 3 - 8 wyjazdów grupy 20 osobowej na basen do Parczewa

Część 4. - 3 wyjazdy grupy 30 osobowej do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Część 5. - 1 wyjazd grupy 30 osobowej do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Część 6. - 1 wyjazd grupy 30 osobowej do Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie

 

Oferty prosimy składać na formularzu oferty znajdującym się poniżej

Termin składania formularzy: 01.02.2022 rok do godziny 10.00

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Utworzono dnia 14.01.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS.0320.KS.8.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska NIP 538-155-35-59 informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 5 stycznia 2022 roku numer sprawy: GOPS.0320.KS.8.2021 w sprawie usług transportowych na przewóz Seniorów z Projektu pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11, działanie 11.

Przyczyna unieważnienia postępowania: w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty. Kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe - przewóz osób

Utworzono dnia 05.01.2022
Szanowni Państwo! Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze Zapytanie ofertowe numer sprawy: GOPS.0320.KS.8.2021 Zmawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska NIP...
czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe - przewóz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 28.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania cenowego GOPS.0320.KS.7.2021 r. dotyczącego wyżywienia dla osób z Klubu Seniora z Komarówki Podlaskiej w dniu 28 grudnia 2021 roku realizowanych z Projektu pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne nie wyłoniono żadnej oferty.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 28.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania cenowego GOPS.0320.KS.6.2021 r. dotyczącego wyżywienia dla osób z Klubu Seniora z Komarówki Podlaskiej w dniu 28 grudnia 2021 roku realizowanych z Projektu pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne nie wyłoniono żadnej oferty.


 

Zapytanie ofertowe na wyżywienie dnia 28.12.2021 roku.

Utworzono dnia 21.12.2021

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze Zapytanie ofertowe numer sprawy: GOPS.0320.KS.7.2021

Zmawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

ul. Wojska Polskiego 13,

21-311 Komarówka Podlaska

NIP 538-155-35-59

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę wyżywienia dla osób z Klubu Seniora z Komarówki Podlaskiej w dniu 28 grudnia 2021 roku realizowanych z Projektu pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Oferty prosimy składać na formularzu oferty znajdującym się poniżej.

Termin składania formularzy: 27.12.2021 rok do godziny 10.00

 

Zapytanie ofertowe na wyżywienie dnia 28.12.2021 roku.

Utworzono dnia 21.12.2021

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze Zapytanie ofertowe numer sprawy: GOPS.0320.KS.6.2021

 

Zmawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

 

ul. Wojska Polskiego 13,

 

21-311 Komarówka Podlaska

 

NIP 538-155-35-59

 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę wyżywienia dla osób z Klubu Seniora z Komarówki Podlaskiej w dniu 28 grudnia 2021 roku realizowanych z Projektu pn.: „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Oferty prosimy składać na formularzu oferty znajdującym się poniżej.

 

Termin składania formularzy: 24.21.2021 rok do godziny 11.00

 

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe na wyżywienie dnia 28.12.2021 roku.

Przedświąteczne spotkanie z kolędą.

Utworzono dnia 17.12.2021

W miłej, świątecznej atmosferze przy blasku świec odbyło się spotkanie z kolędą zorganizowane wspólnie przez GCK i Klub Seniora. Pani Zofia Jakimowicz dyrektor Gminnego Centrum Kultury przywitała przybyłych gości: Panią Edytę Wodzińską – Furman Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy, Panią Violettę Lewczuk – Koordynatora Projektu  Moda na Seniora oraz  członków  Klubu Seniora wraz z Kierownikiem Panią Małgorzatą Karpińska. W kilku słowach przybliżyła tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe oraz podziękowała seniorom za aktywny udział w zajęciach. Uczestnicy  śpiewali kolędy i pastorałki te bardziej i mniej znane przy akompaniamencie Pana Pawła. Czas pandemii nie pozwolił na zbytnią bliskość ale wszyscy złożyli sobie serdeczne życzenia w reżimie sanitarnym. I w tym świątecznym nastroju rozeszli się do domów

czytaj dalej na temat: Przedświąteczne spotkanie z kolędą.

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

Utworzono dnia 16.12.2021

Adwent to czas przygotowania do świat Bożego Narodzenia. Panie z klubu seniora uczestnicząc w różnorodnych zajęciach przygotowały dekoracje świąteczne, smakowite pierniczki a także upominki swoim bliskim.  W ostatnich tygodniach na zajęciach coś pięknego wykonywały ozdoby choinkowe w postaci pięknie zdobionych pierniczków. Zawisną one na choince ubieranej w GCK. Do domu zabrały Panie przyozdobione własnoręcznie szkatułki metodą decupage, które będą miłym upominkiem dla najbliższych. . Pięknie ozdobione stroiki świąteczne przyozdobią stoły w czasie „Spotkania z kolędą”, które zorganizujemy16 grudnia 2021 roku wspólnie z Gminnym Centrum Kultury.

                                

czytaj dalej na temat: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 22.03.2021, 09:14

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 4

W poprzednim tygodniu: 26

W tym miesiącu: 53

W poprzednim miesiącu: 95

Wszystkich: 5814

Deklaracja dostępności